Injustering, OVK & ventilationskontroll i Skaraborg

Kontakta mig idag

Välkommen till Ventilationskontroll Skaraborg

Jag som driver företaget heter Jerry Huhmarniemi och har jobbat med injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i snart 15 år. Mina tidigare erfarenheter innefattar allt från villor till köpcenter och läkemedelsfabriker, inga jobb är för stora eller för små!

Företaget är helt nystartat och jag utgår ifrån Skövde, men mitt arbetsområde sträcker sig över hela Skaraborg. Skulle det finnas uppdrag även utanför Skaraborg, kan jag lösa det också.

Kontakta mig

Aktuell information

Nu när kylan är på väg och möjligheten att vädra försvinner är det extra viktigt att ventilationssystemet fungerar som det ska. Skulle en fläkt stå still så blir utbytet av luft minimalt och kan leda till komfortproblem, eller i värsta fall mögelangrepp. Det är svårt att veta om luften du får in är tillräcklig utan mätinstrument.
Hör av dig om du vill mäta upp luftflödet och säkerställa att fläkten fungerar som den ska.

Dags för inflyttning i det nya huset?

Glöm inte att ventilationssystemet måste injusteras och OVK godkännas innan inflyttning är tillåten. I dagens täta hus är det oerhört viktigt att tryckbalansen i huset är korrekt. Kraftigt övertryck kan leda till att fuktig luft förs in i de otätheter som finns och kan orsaka mögelangrepp.
Undertryck innebär att luften kommer in på fel ställen och leder till högre energiåtgång då mer luft än nödvändigt behöver värmas upp. Det kan även leda till att ämnen från byggmaterial förs in i huset och försmutsar andningsluften.

Jag kan erbjuda injustering av luftflöden som innebär korrekt tryckbalans, samtidigt som huset tillförs den mängd friskluft som behövs för ett optimalt inneklimat. Samtidigt färdigställer jag ett OVK-protokoll som skickas in till kommun och medför att huset är godkänt för inflyttning. Förutsatt att ventilationssystemet är installerat enligt ritning med projekterade flöden kan jag erbjuda dessa tjänster för 3200 kr. inkl. moms.

Kontakta mig

Dags för ventilationskontroll?

Ett väl fungerande ventilationssytem förbättrar ditt inomhusklimat och arbetsmiljö. Effektiv ventilation kan även sänka din energiförbrukning. Boka en OVK redan idag så besiktigar jag er ventilation för att säkra rätt injustering.

Alla behöver vi en bra och hälsosam innemiljö, oavsett om det gäller hemmet eller på arbetet. Genom kunskap, personlig kännedom och långvariga kundrelationer löser vi på Ventilationskontroll i Skaraborg ditt inneklimat.

Läs mer om våra tjänster

Samarbetar med följande:

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö är två viktiga delar som återspeglas i allt arbete utfört av Ventilationskontroll i Skaraborg. En genomtänkt innemiljö förbättrar inte bara välmåendet utan framtidssäkrar den dessutom.

Tjänster

Vi utför allt från Injustering och OVK till Luftflödesmätningar,
Kontroll och felsökning av inneklimat. Inga jobb är för små eller stora, kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta mig

Kontakta mig om du behöver kontroller (OVK), injusteringar, luftflödesmätningar eller felsökningar av ventilationssystem. Vi erbjuder OVK och injustering av nybyggda bostäder till ett lågt pris.

Öppettider

Vi har öppet måndag till fredag från 07.00 till 16:00. På lördagar och söndagar har vi stängt men du kan alltid maila om du har några frågor.

Address

Norregårdsvägen 14

541 34 Skövde

Jag erbjuder

Ventilationskontroller (OVK), injusteringar, luftflödesmätningar eller felsökningar av ventilationssystem. Kontakta mig om du behöver hjälp.