Ventilationskontroll i Skaraborg

Injustering, OVK och service

Kontakta mig idag

Proffs på ventilationkontroll & injusteringar

Jag som driver företaget heter Jerry Huhmarniemi och har jobbat med injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i snart 15 år. Mina tidigare erfarenheter innefattar allt från villor till köpcenter och läkemedelsfabriker, inga jobb är för stora eller för små!

Företaget utgår ifrån Skövde, men vårt arbetsområde sträcker sig över hela Skaraborg. Skulle det finnas uppdrag även utanför Skaraborg, kan vi lösa det också. vi hjälper dig med att utföra ventilationskontroller men även med att utföra service på ert befintliga ventilationssystem. Vi är ett litet företag som alltid värderar goda relationer till våra kunder, med oss ser vi till att hjälpa er på bästa möjliga sätt. 

Kontakta oss för ventilationskontroll

Filterbyte av ventilation mot pollen

När våren nu är på väg så börjar det bli dags för filterbyte. Rekommendationen är att byta filter 2 gånger per år. På vårsäsongen för att säkerställa bästa möjliga filtrering innan pollensäsongen börjar. Smutsiga filter kan ej fånga upp lika stor andel pollen som nya filter, vilket innebär större besvär för allergiker. 

 

Filterbytet på hösten innan uppvärmningssäsongen är också oerhört viktigt. Då stänger vi igen fönster och tätar till huset för att sänka uppvärmningskostnaden. Är filtren smutsiga då så innebär det ett sämre utbyte av luften och följden blir ett sämre inneklimat. 

Ventilationskontroll för villan!

- Vi kontrollerar ventilationen av villan innan inflyttning

 

Viktigt med ventilationskontroll av villan

Glöm inte att ventilationssystemet måste injusteras och OVK godkännas innan inflyttning är tillåten. I dagens täta hus är det oerhört viktigt att tryckbalansen i huset är korrekt. Kraftigt övertryck kan leda till att fuktig luft förs in i de otätheter som finns och kan orsaka mögelangrepp.
Undertryck innebär att luften kommer in på fel ställen och leder till högre energiåtgång då mer luft än nödvändigt behöver värmas upp. Det kan även leda till att ämnen från byggmaterial förs in i huset och försmutsar andningsluften.

Jag kan erbjuda injustering av luftflöden som innebär korrekt tryckbalans, samtidigt som huset tillförs den mängd friskluft som behövs för ett optimalt inneklimat. Samtidigt färdigställer jag ett OVK-protokoll som skickas in till kommun och medför att huset är godkänt för inflyttning. Förutsatt att ventilationssystemet är installerat enligt ritning med projekterade flöden kan jag erbjuda dessa tjänster för 3200 kr. inkl. moms.

Kontakta oss

Dags för ventilationskontroll?
- Vi utför besiktning & service av er ventilation

Ett väl fungerande ventilationssytem förbättrar ditt inomhusklimat och din arbetsmiljö. Effektiv ventilation kan även sänka din energiförbrukning. Är det kallt om vintern? Vi utför service av ventilationen i bostaden. Boka en OVK redan idag så besiktigar jag er ventilation för att säkra rätt injustering. 

Alla behöver vi en bra och hälsosam innemiljö, oavsett om det gäller hemmet eller på arbetet. Genom kunskap, personlig kännedom och långvariga kundrelationer löser vi på Ventilationskontroll i Skaraborg ditt inneklimat.

Läs mer om ventilationskontroll

Samarbetar med följande:

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö är två viktiga delar som återspeglas i att allt arbete utförts av Ventilationskontroll i Skaraborg. En genomtänkt innemiljö förbättrar inte bara välmåendet utan framtidssäkrar den dessutom.

Ventilationskontroll

Vi utför allt från Injustering och OVK till Luftflödesmätningar,
Kontroll och felsökning av inneklimat. Inga jobb är för små eller stora, kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta mig

Kontakta mig om du behöver kontroller (OVK), injusteringar, luftflödesmätningar eller felsökningar av ventilationssystem. Vi erbjuder OVK och injustering av nybyggda bostäder till ett lågt pris.